• KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
  YANG BERBAHAGIA DATO' SYEIKH ZAKARIA BIN OTHMAN DSDK,. AMK.
  • KETUA PEGAWAI PENTADBIRAN
   Azizul Rusmadi bib Abdul Rahman
   • DIVISYEN PENGURUSAN MODAL INSAN
   • DIVISYEN PEMBANGUNAN & PENYEENGGARAAN
   • PEJABAT ZAKAT DAERAH
  • KETUA PEGAWAI KEWANGAN
   Cik Hartini binti Haliza
   • DIVISYEN PERAKAUNAN
    • DIVISYEN PEROLEHAN
     • DIVISYEN PENGURUSAN ASET
   • Title
    Description
   • Title
    Description
  • KETUA PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
   Ts Zulkefli bin Abu Bakar
   • DIVISYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT
    • DIVISYEN ANALITIK & DATA RAYA
     • DIVISYEN PENGURUSAN KESELAMATAN SIBER & PERKHIDMATAN PENGGUNAAN ICT
      Description
   • Title
    Description
   • Title
    Description
  • KETUA PEGAWAI RISIKO & PEMATUHAN
   Sarina binti Md Noor Ketua Pegawai Risiko dan Pematuhan
   • DIVISYEN PENGURUSAN KUALITI & KEPUASAN PELANGGAN
    • DIVISYEN PENGURUSAN RISIKO
     • DIVISYEN PEMATUHAN SYARIAH
   • Title
    Description
   • Title
    Description
  • TIMBALAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (OPERASI)
   Mohd Faisal bin Mustaffa
   • KETUA PEGAWAI KUTIPAN
    Mohamad Zaidi bin Azizan
    • DIVISYEN ZAKAT HARTA
     • DIVISYENN ZAKAT PERNIAGAAN
      • DIVISYEN PENGURUSAN EJEN & PENOLONG AMIL
    • Title
     Description
    • Title
     Description
   • KETUA PEGAWAI AGIHAN
    Mohamad Suraidi bin Saad
    • DIVISYEN AGIHAN
     • DIVISYEN PEMBANGUNAN ASNAF
      • DIVISYEN PENDIDIKAN
       • DIVISYEN PENGURUSAN AGRONOMI
        • DIVISYEN PEMBANGUNAN MUALLAF & DAKWAH SOSIAL
    • Title
     Description
    • Title
     Description
    • Title
     Description
   • PUSAT KAJIAN PENGANTARABANGSAAN
    Hafizah binti Zainal Penolong Pegawai Penyelidikan dan Pengantarabangsaan
  • DIVISYEN AUDIT & INTEGRITI
   Norkhairani binti Dolah @ Abdullah
  • KETUA PEGAWAI STRATEGI
   Muhammad Faiz bin Hussin Shokri
   • PEJABAT KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
    • DIVISYEN SEKRETARIAT & PERUNDANGAN
     Nur Asma' binti Bukhori Pegawai Undang-Undang
     • DIVISYEN MEDIA DAN DIGITAL
      Mohd Khairul Azwan bin Abd Aziz KETUA DIVISYEN MEDIA DAN DIGITAL
   • Title
    Description
   • Title
    Description