31 C
Alor Star
Thursday, May 25, 2023
JENIS ZAKAT TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017

ZAKAT PADI

4,072,243.00 4,467,662.00 5,207,133.00 4,650,469.00 5,158,554.00 4,209,824.62

ZAKAT TERNAKAN

32,151.00 14,375.00 19,614.00 21,882.00 14,423.00 26,344.00

ZAKAT PENDAPATAN

60,076,880.00 64,278,424.00 78,020,786.00 82,589,365.00 86,614,805.00 96,538,321.55

ZAKAT PERNIAGAAN

19,640,392.00 29,642,222.00 24,898,851.00 25,946,191.00 26,098,086.00 40,973,466.94

ZAKAT WANG SIMPANAN

8,084,777.00 8,948,060.00 9,653,087.00 10,138,380.00 10,959,679.00 11,983,514.11

ZAKAT SAHAM

256,992.00 240,289.00 251,387.00 279,691.00 331,055.00 307,401.36

ZAKAT KWSP

827,056.00 804,473.00 896,025.00 1,200,840.00 1,508,994.00 1,619,001.59

ZAKAT EMAS

591,937.00 739,895.00 726,595.00 846,755.00 918,729.00 1,037,059.63

ZAKAT PERAK

2,996.00 3,012.00 4,474.00 2,786.00 5,976.00 3,316.10

ZAKAT GALIAN

0.00 12,750.00 2,177.00 202.00 0.00 0.00

ZAKAT FITRAH

71,750.00 7,459,571.00 7,837,361.00 8,127,304.00 8,733,793.00 9,106,802.00

QADHA ZAKAT

6,903,480.00 45,346.00 76,317.00 55,685.00 104,034.00 157,197.88

JUMLAH ZAKAT (RM)

100,560,654.00 116,656,079.00 127,593,807.00 133,859,550.00 140,448,128.00 166,998,584.23