Nisab Semasa (Emas-Jun 2017) : RM14,638.70

Nisab Semasa (Perak-Jun 2017) : RM1,369.90

Kutipan Semasa (Mei 2017) : RM52,822,765.24

Agihan Semasa (Mei 2017) : RM81,232,943.53

BERITA SEMASA

Top