Nisab Emas Semasa – Februari : RM14,132.10

Nisab Perak Semasa – Februari : RM1,228.60

Kutipan Semasa (Mac 2018) : RM27,133,915.88

Agihan Semasa (Mac 2018) : RM26,461,439.37

BERITA SEMASA

Top