Nisab Semasa (Emas-September 2017) : RM14,824.45

Nisab Semasa (Perak-September 2017) : RM1,358.90

Kutipan Semasa (Ogos 2017) : RM99,232,992.77

Agihan Semasa (Ogos 2017) : RM110,898,719.59

BERITA SEMASA

Top