Nisab Semasa (Emas-April 2017) : RM15,032.25

Nisab Semasa (Perak-April 2017) : RM1,468.10

Kutipan Semasa (Mac 2017) : RM31,567,438.19

Agihan Semasa (Mac 2017) : RM42,959,099.92

BERITA SEMASA

Top