Nisab Semasa (Emas-April 2017) : RM15,032.25

Nisab Semasa (Perak-April 2017) : RM1,468.10

Kutipan Semasa (April 2017) : RM42,156,824.16

Agihan Semasa (April 2017) : RM64,043,056.42

BERITA SEMASA

Top